Dokument

APEL Ukraińskiego Towarzystwa Historycznego w Polsce do rektorów uczelni oraz kierowników instytucji naukowo-badawczych w Polsce  w sprawie zerwania współpracy z uczelniami i ośrodkami badawczymi w Federacji Rosyjskiej i Republice Białoruś

Ukraińskie Towarzystwo Historyczne w Polsce, które zrzesza naukowców z kilkunastu uniwersytetów przychyla się do stanowisk polskich ośrodków akademickich i naukowych, które już potępiły zbrodniczą wojnę Federacji Rosyjskiej przeciwko narodowi ukraińskiemu. W zamierzeniu Władimira Putina ma ona doprowadzić do likwidacji Ukrainy jako niepodległego państwa opartego na wartościach cywilizacji europejskiej oraz zniszczyć jedność Unii Europejskiej i NATO.  

Jednocześnie solidaryzujemy się z tymi instytucjami naukowo-dydaktycznymi oraz naukowo-badawczymi, które wyrażając sprzeciw przeciwko brutalnemu pogwałceniu praw narodu ukraińskiego zawiesiły współpracę z uczelniami i ośrodkami badawczymi w Rosji.

Uważamy, że w obliczu zagłady, jaką niesie Ukrainie i jej sąsiadom tzw. russkij mir, wszystkie polskie szkoły wyższe oraz jednostki naukowe powinny w trybie natychmiastowym zerwać wszelką współpracę z partnerami w Rosji i krajami, które angażują się w wojnę po stronie Kremla.

Związek Rosyjskich Rektorów w oświadczeniu z 4 marca 2022 roku w pełni poparł zbrodniczą politykę Putina, zachęcając tym samym do kolejnych zbrodni. Podkreślić należy, że na uczelniach rosyjskich wzmożono działania mające na celu indoktrynację młodzieży, które dehumanizują Ukraińców i Europejczyków. W tej sytuacji nie ma miejsca na kontynuowanie dotychczasowej współpracy naukowej oraz na realizację rozmaitych programów wymiany akademickiej, zapoczątkowanych przed 24 lutego 2022 roku. Musimy wysłać jednoznaczny i wyraźny sygnał do naukowych i dydaktycznych środowisk w Rosji, że za poparcie krwawej polityki Putina spotka je marginalizacja w świecie naukowym. Godzące w wartości akademickie oświadczenie rektorów rosyjskich jest wystarczającą przesłanką do zawieszenia, a nawet zerwania współpracy z rosyjskimi placówkami naukowo-badawczymi.

Zbrodniczą agresję Federacji Rosyjskiej przeciwko Ukrainie popiera Republika Białoruś rządzona przez dyktatora Aleksandra Łukaszenkę, w tym tamtejsi reżimowi „uczeni”, którzy stoją na czele uczelni państwowych. Dlatego szkolnictwo wyższe Republiki Białoruś również powinno w sposób dotkliwy odczuć skutki poparcia dla agresora.

Wzywamy władze uczelni wyższych oraz instytucji naukowo-badawczych do natychmiastowego zerwania relacji instytucjonalnych z ośrodkami w Rosji i Białorusi. W obecnej sytuacji nie ma miejsca na relację z nimi w ramach współpracy naukowej i dydaktycznej ze względu na pogwałcenie przez nie podstawowych zasad obowiązujących na wyższych uczelniach i jednostkach badawczych.

W imieniu Ukraińskiego Towarzystwa Historycznego w Polsce

Prof. dr hab. Roman Drozd – przewodniczący

Warszawa, 12 marca 2022 r.