Współpraca z ukraińskimi uczelniami

Wykład dr hab. prof. UWr Jarosława Syrnyka na Tarnopolskim Państwowym Uniwersytecie Pedagogicznym im. Wołodymyra Hnatiuka

mizhnar
W ramach pomocy udzielanej przez Ukraińskie Towarzystwo Historyczne w Polsce naszym Przyjaciołom w Ukrainie, z inicjatywy prof. Romana Wysockiego, przewodniczący naszego Towarzystwa, prof. Roman Drozd wystosował do ministra oświaty Ukrainy Serhija Szkarłeta list z propozycją poprowadzenia zajęć na ukraińskich uczelniach w zastępstwie dotychczasowych, czasowo nieobecnych prowadzących. W liście do ministra wskazano również na inne możliwe formy współpracy z uczonymi z Ukrainy. 

Propozycja UTHwP spotkała się z dużym odzewem. Do dnia dzisiejszego odpowiedziało dziewięć ukraińskich uczelni, które w głównej mierze oczekiwały właśnie pomocy w zastępstwach prowadzonych w wymiarze zdalmym zajęć. 

W dniu 26 kwietnia pierwsze zajęcia zostały poprowadzone dla studentów Tarnopolskiego Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Wołodymyra Hnatiuka. Ze strony ukraińskiej uczelni projekt koordynuje prof. Łesia Aleksijewycz. Kolejny wykład zostanie przeprowadzony 3 maja.