Współpraca z ukraińskimi uczelniami

Wykłady na Kijowskim Narodowym Uniwersytecie Lingwistycznym i Narodowym Uniwersytecie im. Iwana Ohijenki w Kamieńcu Podolskim

WhatsApp Image 2022 05 26 at 20.06.3626 maja br. prof. Roman Drozd wygłosił wykład nt. stosunków polsko-ukraińskich w XX w. przed audytorium Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu Lingwistycznego.

1 czerwca z kolei o możliwości wspólnej narracji o tychże relacjach mówił dr hab. prof. Uniw. Jarosław Syrnyk przed studentami i naukowcami Narodowego Uniwersytetu im. Iwana Ohijenki w Kamieńcu Podolskim. Oba wykłady przeprowadzono zdalnie. Odbyły się one w ramach realizacji zgłoszonej w ukraińskim Ministerstwie Oświaty inicjatywy naszego Towarzystwa. Stanowi ona nie tylko ważny element dyskursu naukowego, ale także jest symbolicznym i praktycznym wsparciem Ukrainy i Ukraińców ze strony ukraińskich naukowców z Polski. Nasze wykłady przyczyniają się również do podnoszenia prestiżu nauki polskiej i budowania dobrego imienia Polski w Ukrainie.