Wręczono medale "Storoż Pamjati"

W dniu 16 września br. w trakcie Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Ukraińcy i ich sąsiedzi..." zorganizowanej przez Ukraińskie Towarzystwo Historyczne w Polsce w przemyskim Narodnym Domie, miała miejsce uroczystość wręczenia medali "Storoż Pamjati" (Strażnik pamięci).

Jest to honorowe wyróżnienie przyznawane przez UTHwP od 2019 r. osobom szczególnie zasłużonym dla podtrzymywania ukraińskiej pamięci historycznej w Polsce. W poprzednich edycjach wyróżnienie to otrzymywali: prof. Stefan Zabrowarny, Szymon Modrzejewski, dr Aleksander Kolańczuk, dr Eugeniusz Misiło, Roman Szagała i Aleksander Baczyk. W bieżącym roku Zarząd UTHwP zdecydował o przyznaniu medali trzem osobom: Irenie Kowalik, długoletniej opiekuce ukraińskiego miejsca pamięci na terenie byłego obozu w Jaworznie, prof. Stefanowi Kozakowi, wybitnemu literaturoznawcy ukraińskiemu, a także Jerzemu Rejtowi, pierwszemu przewodniczącemu Związku Ukraińców w Polsce. 

20230916 181041

Na zdjęciu od lewej: Jerzy Rejt, prof. Stefan Kozak, Irena Kowalik