Apel Ukraińskiego Towarzystwa Historycznego w Polsce

Szanowni Państwo!

Ukraińskie Towarzystwo Historyczne w Polsce rozpoczyna realizację kilkuletniego projektu edukacyjnego: „Żywi w naszej pamięci - wirtualna ukraińska nekropolia w Polsce.

Celem projektu jest stworzenie strony internetowej z interaktywną mapą, na którą zostaną naniesione cmentarze i miejsca pochówków osób pochodzenia ukraińskiego, które zasłużyły się dla narodu ukraińskiego i polskiego po 1918 r., a ich groby znajdują się na terytorium dzisiejszej Polski. Zaznaczone na mapie pochówki zostaną wyposażone w kartę nagrobka, dokumentacją fotograficzną z opisem oraz notę biograficzną osoby tam spoczywającej. Strona, mapa oraz powstały katalog osób będą udostępnione dla wszystkich zainteresowanych.

Pierwszym etapem realizacji projektu  w 2021 r.  – „Żywi w naszej pamięci - wirtualna nekropolia inteligencji ukraińskiej w Polsce okresu międzywojennego”, jest stworzenie  interaktywnego katalogu - mapą rozmieszczenia na terenie Polski mogił osób pochodzenia ukraińskiego, zasłużonych dla rozwoju nauki, kultury, życia społecznego i gospodarki w Drugiej Rzeczypospolitej Polskiej. Podobną inwentaryzacją  zostaną objęte cmentarze żołnierzy Ukraińskiej Republiki Ludowej.

W sferze zainteresowania są groby ukraińskiej emigracji politycznej 1918-1921 roku – wojskowych ukraińskich walczących z Rosją bolszewicką o wolną Ukrainę i wolną Polskę, przedstawicieli wielotysięcznej elity państwa ukraińskiego zmuszonej do opuszczenia zniewolonej przez bolszewików Ukrainy i osiadłej na emigracji w Polsce. Inwentaryzacją zostaną objęte także groby osób, które wniosły znaczący wkład w rozwój życia religijnego i społecznego środowisk ukraińskich II RP, a także działały na rzecz współpracy polsko-ukraińskiej.

Projekt realizowany będzie w ciągu 3 lat, a jego zakres zależny będzie od wysokości zgromadzonych środków finansowych oraz od ilości odnalezionych na terenie Polski grobów.

Projekt będzie dostępny on-line w polskiej i ukraińskiej wersji językowej.

Szanowni Państwo, pomóżcie zrealizować ten projekt wpłacając datek finansowy na konto bankowe Ukraińskiego Towarzystwa Historycznego w Polsce z dopiskiem: „Na działalność statutową – żywi w naszej pamięci”.

Nr konta: 36 1440 1387 0000 0000 1310 6525

dla wpłat z zagranicy:

BIC (SWIFT):  BPKOPLPW

IBAN: PL 36 1440 1387 0000 0000 1310 6525

Bank name: PKO Bank Polski SA

Bank address: PKO Bank Polski S.A., 02-515 Warszawa, ul. Puławska 15

Realizacja naszego projektu będzie niemożliwa bez Państwa wsparcia finansowego. Zachowajmy pamięć o zasłużonych dla nas wszystkich ludziach!

Prof. Roman Drozd

Prof. Igor Hałagida

Dr hab. Bohdan Halczak

Dr Grzegorz Kuprianowicz

Aleksander Maślej

Prof. Marek Melnyk

Jerzy Rejt

Dr Łukasz Rejt

Mirosław Skórka

Aleksander Stec

Piotr Tyma

Jarosław Wujcik

Dr hab. Roman Wysocki

Prof. Rościsław Żerelik