Gratulacje!

Ukraińskie Towarzystwo Historyczne w Polsce
ma zaszczyt poinformować, że Prezydent RP nadał
dr. hab. BOHDANOWI HALCZAKOWI
tytuł PROFESORA
Panie Profesorze, proszę przyjąć nasze gratulacje oraz życzenia zdrowia i kolejnych naukowych sukcesów. Jesteśmy dumni, że szeregi naszego Towarzystwa powiększyły się o kolejnego profesora, którego prace pogłębiły wiedzę o naszej społeczności i wzbogaciły polską i ukraińską historiografię.
W imieniu UTHwP
Prof. dr hab. Roman Drozd

Українське історичне товариство в Польщі
має честь повідомити, що Президент Республіки Польща признав
д-р. габ. БОГДАНУ ГАЛЬЧАКУ
звання ПРОФЕСОРА
Пане Професоре, прийміть наші вітання та побажання здоров’я та подальших наукових успіхів.Ми пишаємося тим, що ряди нашого Товариства поповнився ще одним професором, чия робота поглибила знання про нашу громаду та збагатила польську та українську історіографію.
Від імені УІТуП
проф. д-р габ. Роман Дрозд

 

Nagroda dla byłego Przewodniczącego UTH

Profesor Rościsław Żerelik uhonorowany przez Zjednoczenie Łemków

roszerW trakcie tegorocznej Watry w Zdyni władze Zjednoczenia Łemków z siedzibą w Gorlicach uhonorowały kolejną osobę tytułem "Wirnyj Predkam" (Wierny Przodkom). Tym razem wyróżnienie otrzymał prof. Rościsław Żerelik, były przewodniczący Ukraińskiego Towarzystwa Historycznego w Polsce. Nagrodę przyznano m.in. za wkład Profesora w badania dotyczące przeszłości Łemków i Łemkowszczyzny. 

Kontakt

logo UTH beztlo60Ukraińskie Towarzystwo Historyczne w Polsce

ul. Kościeliska 7
03-614 Warszarwa