tlo uth clear 460 napis50 sojusz polsko-ukraiński

tlo uth clear 460

Współpraca z ukraińskimi uczelniami

Wykład dr hab. prof. UWr Jarosława Syrnyka na Tarnopolskim Państwowym Uniwersytecie Pedagogicznym im. Wołodymyra Hnatiuka

mizhnar
W ramach pomocy udzielanej przez Ukraińskie Towarzystwo Historyczne w Polsce naszym Przyjaciołom w Ukrainie, z inicjatywy prof. Romana Wysockiego, przewodniczący naszego Towarzystwa, prof. Roman Drozd wystosował do ministra oświaty Ukrainy Serhija Szkarłeta list z propozycją poprowadzenia zajęć na ukraińskich uczelniach w zastępstwie dotychczasowych, czasowo nieobecnych prowadzących. W liście do ministra wskazano również na inne możliwe formy współpracy z uczonymi z Ukrainy. 

Gratulacje!

Ukraińskie Towarzystwo Historyczne w Polsce
ma zaszczyt poinformować, że Prezydent RP nadał
dr. hab. BOHDANOWI HALCZAKOWI
tytuł PROFESORA
Panie Profesorze, proszę przyjąć nasze gratulacje oraz życzenia zdrowia i kolejnych naukowych sukcesów. Jesteśmy dumni, że szeregi naszego Towarzystwa powiększyły się o kolejnego profesora, którego prace pogłębiły wiedzę o naszej społeczności i wzbogaciły polską i ukraińską historiografię.
W imieniu UTHwP
Prof. dr hab. Roman Drozd

Українське історичне товариство в Польщі
має честь повідомити, що Президент Республіки Польща признав
д-р. габ. БОГДАНУ ГАЛЬЧАКУ
звання ПРОФЕСОРА
Пане Професоре, прийміть наші вітання та побажання здоров’я та подальших наукових успіхів.Ми пишаємося тим, що ряди нашого Товариства поповнився ще одним професором, чия робота поглибила знання про нашу громаду та збагатила польську та українську історіографію.
Від імені УІТуП
проф. д-р габ. Роман Дрозд

 

Ювілей

Побажання д-ру Олександру Колянчуку!

Шановний Ювіляр
Пан Доктор Олександр Колянчук

З нагоди 90-річчя Вашого народження ми, колежанки й колеги з Українського історичного товариства в Польщі, бажаємо Вам, наш Друже, здоров’я, щастя, довгих років життя та наполегливості у дослідженні історії українців у Польщі.
Ваша наукова діяльність була і є натхненням для нас усіх, Ваших молодших колежанок і колег, повертати українцям їхню історичну пам’ять. Ваші, Шановний Олександре, праці про долі воїнів Української Народної Республіки стали незмінним елементом здобутків української історіографії та є основою для реалізації проєкту «Живі у нашій пам’яті – віртуальний український некрополь у Польщі».
Ми гордимось, Друже Олександре, що став Ти одним із засновників нашого Товариства та залишився його активним членом.
Многая літа, Друже!
проф. Роман Дрозд – голова УІТуП, Аліна Бациц, д-р Вітольд Бобрик, Адам В’євюрка, д-р габ. Роман Висоцький, проф. Ігор Галагіда, д-р габ. Богдан Гальчак, д-р Маріуш Гумецький, д-р Рафал Дидич, проф. Ростислав Жерелик, д-р Оля Кіх-Маслей, д-р Марко Козубель, д-р Ростислав Крамар, д-р Ігор Ксенич, д-р Григорій Купріянович, Олександр Маслей, проф. Марко Мельник, Юрій Рейт, д-р Єва Рибалт, д-р габ. Ярослав Сирник, д-р диякон Петро Сівицький, Мирослав Скірка, Петро Тима, д-р єпископ Аркадій Трохановський.

Варшава, 2 квітня 2022 р.

Dokument

APEL do Społeczeństw i Przywódców Państw Unii Europejskiej, USA i Kanady!


24 marca upływa miesiąc od barbarzyńskiej inwazji Rosji na Ukrainę. Ukraina z determinacją, wykazując się niezwykłymi umiejętnościami wojskowymi, odpiera wielokrotnie silniejszą militarnie agresję Rosji. W Ukrainie pod obstrzałami i bombami rosyjskich barbarzyńców giną setki dzieci, kobiet, osób starszych i niedołężnych. Giną ukraińscy żołnierze oraz kobiety i mężczyźni, którzy wstąpili do oddziałów Obrony Terytorialnej, walcząc z oddaniem i wiarą w prawo do własnego kraju. Putin ogarnięty żądzą całkowitego unicestwienia Ukrainy jako państwa, po nieudanej próbie zdobycia Ukrainy w ciągu 48 godzin, wydał rozkaz bombardowania dzielnic mieszkaniowych, szkół, przedszkoli, szpitali, także szpitali położniczych. Symbolem rosyjskiej zawziętości stało się oblężenie Mariupola porównywane często do zbrodni wojennej na mieszkańcach Aleppo. Ludność cywilna traktowana jest jako zakładnicy. 400 tys. mieszkańców od prawie czterech tygodni jest pozbawiona wody, ogrzewania, gazu, leków i środków opatrunkowych. Wynegocjowane przez walczące strony „korytarze życia” z Mariupola, i innych miast, są ostrzeliwane przez rosyjskie wojsko. 3 mln. obywateli Ukrainy, głównie matek z dziećmi, zostały już zmuszone do opuszczenia swoich rodzinnego kraju, znajdując przytułek w krajach sąsiadujących z Ukrainą, w tym najliczniej w Polsce.

Dokument

APEL Ukraińskiego Towarzystwa Historycznego w Polsce do rektorów uczelni oraz kierowników instytucji naukowo-badawczych w Polsce  w sprawie zerwania współpracy z uczelniami i ośrodkami badawczymi w Federacji Rosyjskiej i Republice Białoruś

Ukraińskie Towarzystwo Historyczne w Polsce, które zrzesza naukowców z kilkunastu uniwersytetów przychyla się do stanowisk polskich ośrodków akademickich i naukowych, które już potępiły zbrodniczą wojnę Federacji Rosyjskiej przeciwko narodowi ukraińskiemu. W zamierzeniu Władimira Putina ma ona doprowadzić do likwidacji Ukrainy jako niepodległego państwa opartego na wartościach cywilizacji europejskiej oraz zniszczyć jedność Unii Europejskiej i NATO.  

Jednocześnie solidaryzujemy się z tymi instytucjami naukowo-dydaktycznymi oraz naukowo-badawczymi, które wyrażając sprzeciw przeciwko brutalnemu pogwałceniu praw narodu ukraińskiego zawiesiły współpracę z uczelniami i ośrodkami badawczymi w Rosji.

Uważamy, że w obliczu zagłady, jaką niesie Ukrainie i jej sąsiadom tzw. russkij mir, wszystkie polskie szkoły wyższe oraz jednostki naukowe powinny w trybie natychmiastowym zerwać wszelką współpracę z partnerami w Rosji i krajami, które angażują się w wojnę po stronie Kremla.

Kontakt

logo UTH beztlo60Ukraińskie Towarzystwo Historyczne w Polsce

ul. Kościeliska 7
03-614 Warszarwa

Gościmy

Odwiedza nas 171 gości oraz 0 użytkowników.