tlo uth clear 460 napis50 sojusz polsko-ukraiński

tlo uth clear 460

Odezwa

WDZIĘCZNI POLAKOM !


My, obywatele polscy narodowości ukraińskiej, odczuwamy dziś wdzięczność i dumę z postawy naszych władz - Prezydenta, Rady Ministrów, Sejmu i Senatu oraz władz samorządowych w obliczu napaści Rosji putinowskiej na Ukrainę. Wsparcie, które Polska udziela Ukrainie, zwłaszcza uchodźcom ukraińskim, jest bezprecedensowe na tle działań podejmowanych przez wiele europejskich państw. Polska konsekwentnie wskazywała w ostatnich latach na zagrożenia wynikające z uruchomienia gazociągu Nord Stream-2, wspierała aspiracje Ukrainy w jej dążeniu do integracji ze wspólnotą europejską i północnoatlantycką. Polska nie tylko słowami, ale działaniami wsparła i wspiera Ukrainę także po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji.

Jesteśmy wdzięczni organizacjom pozarządowym i całemu społeczeństwu polskiemu, które pomaga uchodźcom z Ukrainy, otwiera przed nimi swoje domy, nadaje opiekę. Ma w tym też udział nasza niewielka wspólnota.

Україна Переможе!

00ef5be 1

Sprawy organizacyjne

Walne Zebranie Członków Ukraińskiego Towarzystwa Historycznego w Polsce

W dniu 19 lutego 2022 r. odbyło się w formie zdalnej Walne Zebranie Członków Ukraińskiego Towarzystwa Historycznego w Polsce.  Wzięło w nim udział 15 osób. W programie spotkania znalazło się m.in.  sprawozdanie z działalności Towarzystwa za 2021 r., sprawozdanie finansowe oraz propozycje działalności na 2022 r. (w tym w związku z obchodami 75-Rocznicy Akcji "Wisła", a także projektem "Żywi w naszej pamięci"). W trakcie spotkania Przewodniczący Towarzystwa przedstawił stopień zaawansowania prac nad przygotowaniem dwóch konferencji dotyczących Akcji „Wisła”, które odbędą się w ramach działalności UHTwP, przy współpracy z innymi organizacjami. Omówiono również kwestie wewnątrzorganizacyjne.

Dokument

STANOWISKO
Ukraińskiego Towarzystwa Historycznego w Polsce
w sprawie wrogich działań Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy

 

Ukraińskie Towarzystwo Historyczne w Polsce wyraża swój stanowczy protest wobec działań Rosji przeciwko Ukrainie. Nieuzasadnione nagromadzenie ponad 100 tysięcy wojsk rosyjskich na granicy z Ukrainą musi budzić uzasadniony niepokój i poczucie zagrożenia. Działania władz rosyjskich mogą doprowadzić do wybuchu krwawego konfliktu zbrojnego, który nie spowoduje odbudowy imperium rosyjskiego, a jedynie przyniesie śmierć dziesiątków tysięcy żołnierzy i ludności cywilnej. Doprowadzi także do destabilizacji sytuacji politycznej i gospodarczej w Europie oraz na świecie. Historia uczy, że nie można odbudować imperium, które uległo rozpadowi, a próby jego odtworzenia zawsze kończyły się niepowodzeniem i nie przysparzały chwały przywódcom pragnącym ujarzmić inne narody.
Potępiamy także inne agresywne działania Federacji Rosyjskiej skierowane na destabilizację sytuacji w Ukrainie. Naród ukraiński chce żyć pokojowo z narodem rosyjskim, tak samo jak i z innymi narodami na zasadzie jak równy z równymi, jak wolny z wolnymi. Tym samym pragnie budować dobrosąsiedzkie relacje na wszystkich płaszczyznach, z poszanowaniem godności narodu, jego praw do wolności i suwerenności oraz integralności terytorialnej swojego państwa. Dlatego wzywamy władze Rosji do zakończenia trwającej już ponad osiem lat wojny z Ukrainą i zwolnienia okupowanych ziem ukraińskich.
Potępiamy przeinaczanie wydarzeń historycznych przez władze Federacji Rosyjskiej. Fałszowanie przeszłości szkodzi nie tylko współobywatelom i interesowi państwa, a w szczególności reżimowi, który to czyni. Jest kwestią czasu, aby prawda zwyciężyła, a kłamców spotkał zasłużony gniew ludu.
Dziękujemy wszystkim Państwom i Narodom, które czynnie wspierają Ukrainę i naród ukraiński w tych trudnych chwilach. Historia pokazała, że ustępstwa wobec agresora nie zapobiegają wojnie, a jedynie przyczyniają się do jej wybuchu.
Wyrażamy pełne poparcie dla naszych rodaków mieszkających w Ukrainie i poza jej granicami w walce o niepodległą, suwerenną i integralną terytorialnie Ukrainę.

Niech Żyje Ukraina!
Warszawa, 8 lutego 2022 r. Ukraińskie Towarzystwo Historyczne w Polsce

NOWA STRONA TEMATYCZNA

Strona: Żywi w naszej pamięci - już działa! LINK

zwnp

Kontakt

logo UTH beztlo60Ukraińskie Towarzystwo Historyczne w Polsce

ul. Kościeliska 7
03-614 Warszarwa

Gościmy

Odwiedza nas 179 gości oraz 0 użytkowników.