Konferencja w rocznicę akcji "Wisła"

KONFERENCJA PRZEŁOŻONA NA INNY TERMIN!!!!

UKRAIŃSKIE TOWARZYSTWO HISTORYCZNE W POLSCE, ZWIĄZEK UKRAIŃCÓW W POLSCE przy współpracy z OŚRODKIEM KARTA organizują KONFERENCJĘ NAUKOWĄ POD TYTUŁEM: "Nie używać w stosunku do tych osadników określenia „ukrainiec” – 75 ROCZNICA AKCJI „WISŁA”  (14-15 października 2022 r.;  Warszawa)

PROGRAM KONFERENCJI:
I. Piątek, 14 października 2022 r. 16.00 - Otwarcie konferencji
Część I. Wokół prawnych aspektów Akcji „Wisła” (moderator prof. Roman Drozd)
* 16.30-16.50 dr Dawid Michalski (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego) - Prawo międzynarodowe wobec akcji „Wisła”
* 16.55-17.15 prof. dr hab. Bohdan Halczak (Instytut Nauk Prawnych Uniwersytetu Zielonogórskiego) - Prawo polskie w 1947 r. wobec akcji „Wisła”
* 17.20-17.40 - dr Krzysztof Persak (Instytut Studiów Politycznych PAN) - Klasyfikacja prawna akcji „Wisła”
* 17.40-18.30 – Dyskusja z udziałem referentów
II. Sobota, 15 października 2022 r.
Część II. Wokół politycznych, wojskowych i opresyjnych aspektów Akcji „Wisła” (moderator prof. Igor Hałagida)
* 9.00-9.20 dr hab. Jarosław Syrnyk, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski) – Polityczne aspekty akcji „Wisła”
* 9.25-9.45 prof. dr hab. Jan Pisuliński (Uniwersytet Rzeszowski) – Militarne aspekty akcji „Wisła”
* 9.55-10.15 prof. dr hab. Roman Drozd (Akademia Pomorska w Słupsku) – Wysiedleńcze aspekty akcji „Wisła”
* 10.20-10.40 dr hab. Roman Wysocki, prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) - Represyjne aspekty Akcji „Wisła”
* 10.40-11.15. Dyskusja z udziałem referentów z części II
11.15-11.40 – Przerwa na kawę
Część III. Wokół ekonomicznych, kulturowych i etycznych aspektów Akcji „Wisła” (moderator prof. Bohdan Halczak)
* 11.45-12.05 prof. dr hab. Igor Hałagida (Uniwersytet Gdański) Ekonomiczne aspekty Akcji „Wisła”
* 12.10-12.30 dr Grzegorz Kuprianowicz (Podlaski Instytut Naukowy) – Kulturowe aspekty Akcji „Wisła”
* 12.35-12.55 prof. dr hab. Marek Melnyk (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) – Etyczne aspekty Akcji „Wisła”
* 12.55-13.45 Dyskusja z udziałem referentów z części III
13.45. Zakończenie konferencji

Historia Ukrainy w 15 minut

Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej przygotował 15-minutowy film o 1000-letniej historii Ukrainy. Film (z napisami w języku angielskim) powstał w związku z obchodzonym 28 lipca Świętem Państwowości Ukraińskiej.

1000 lat historii Ukrainy (film)

Współpraca z ukraińskimi uczelniami

Wykłady na Kijowskim Narodowym Uniwersytecie Lingwistycznym i Narodowym Uniwersytecie im. Iwana Ohijenki w Kamieńcu Podolskim

WhatsApp Image 2022 05 26 at 20.06.3626 maja br. prof. Roman Drozd wygłosił wykład nt. stosunków polsko-ukraińskich w XX w. przed audytorium Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu Lingwistycznego.

Współpraca z ukraińskimi uczelniami

Rozpoczęły się wykłady ukraińskich historyków z Polski na Państwowym Uniwersytecie Pedagogicznym w Krzywym Rogu

Зустріч КДПУ n29552
11 maja br. zainaugurowane zostały wykłady ukraińskich historyków z Polski na Krzyworozkim Państwowym Uniwersytecie Pedagigicznym. Jest to efekt propozycji wystosowanej przez Ukraińskie Towarzystwo Historyczne w Polsce do ministra oświaty i nauki Ukrainy, a w konsekwencji odzewu ze strony, jak dotąd, dziewięciu ukraińskich uczelni. Przypomnijmy, że w poprzednich dwóch tygodniach podobna iniacjatywa była już realizowana na Tarnopolskim Państwowym Uniwerytecie Pedagigicznym im. Wołodymyra Hnatiuka. W ramach wykładów prowadznych (zdalnie) na uczelni w Krzywym Rogu, wystąpili dotąd prof. dr hab. Roman Drozd i dr hab. prof. UWr Jarosław Syrnyk. W przyszłym tygodniu swoje wykłady przedstawią prof. dr hab. Igor Hałagida oraz dr hab. prof. UMCS Roman Wysocki. Pod koniec maja gościnne wykłady na Kijowskim Uniwersytecie Narodowym im. Tarasa Szewczenki będzie miała dr Magdalena Semczyszyn.

Razem z Ukrainą!

Podziękowania od Rektora Tarnopolskigo Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Wołodymyra Hnatiuka

WhatsApp Image 2022 05 04 at 15.55.14
Pragniemy poinformować, że otrzymaliśmy podziękowania od Rektora Tarnopolskigo Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Wołodymyra Hnatiuka, prof. Bohdana Bujaka za realizowaną współpracę naukową i pomoc humanitarną. W ostatnim czasie zostały przeprowadzone dwa wykłady zdalne dla studentów tej uczelni przez prof. Jarosława Syrnyka. Także 23 kwietnia br. do Tarnopola dowieziona została pomoc humanitarna zorganizowana przez przewodniczącego naszego Towarzystwa, prof. Romana Drozda. 

Współpraca z ukraińskimi uczelniami

Wykład dr hab. prof. UWr Jarosława Syrnyka na Tarnopolskim Państwowym Uniwersytecie Pedagogicznym im. Wołodymyra Hnatiuka

mizhnar
W ramach pomocy udzielanej przez Ukraińskie Towarzystwo Historyczne w Polsce naszym Przyjaciołom w Ukrainie, z inicjatywy prof. Romana Wysockiego, przewodniczący naszego Towarzystwa, prof. Roman Drozd wystosował do ministra oświaty Ukrainy Serhija Szkarłeta list z propozycją poprowadzenia zajęć na ukraińskich uczelniach w zastępstwie dotychczasowych, czasowo nieobecnych prowadzących. W liście do ministra wskazano również na inne możliwe formy współpracy z uczonymi z Ukrainy. 

Ювілей

Побажання д-ру Олександру Колянчуку!

Шановний Ювіляр
Пан Доктор Олександр Колянчук

З нагоди 90-річчя Вашого народження ми, колежанки й колеги з Українського історичного товариства в Польщі, бажаємо Вам, наш Друже, здоров’я, щастя, довгих років життя та наполегливості у дослідженні історії українців у Польщі.
Ваша наукова діяльність була і є натхненням для нас усіх, Ваших молодших колежанок і колег, повертати українцям їхню історичну пам’ять. Ваші, Шановний Олександре, праці про долі воїнів Української Народної Республіки стали незмінним елементом здобутків української історіографії та є основою для реалізації проєкту «Живі у нашій пам’яті – віртуальний український некрополь у Польщі».
Ми гордимось, Друже Олександре, що став Ти одним із засновників нашого Товариства та залишився його активним членом.
Многая літа, Друже!
проф. Роман Дрозд – голова УІТуП, Аліна Бациц, д-р Вітольд Бобрик, Адам В’євюрка, д-р габ. Роман Висоцький, проф. Ігор Галагіда, д-р габ. Богдан Гальчак, д-р Маріуш Гумецький, д-р Рафал Дидич, проф. Ростислав Жерелик, д-р Оля Кіх-Маслей, д-р Марко Козубель, д-р Ростислав Крамар, д-р Ігор Ксенич, д-р Григорій Купріянович, Олександр Маслей, проф. Марко Мельник, Юрій Рейт, д-р Єва Рибалт, д-р габ. Ярослав Сирник, д-р диякон Петро Сівицький, Мирослав Скірка, Петро Тима, д-р єпископ Аркадій Трохановський.

Варшава, 2 квітня 2022 р.